“Strategilærred”

“Strategilærred”


Som et led i at beskrive din løsnings positionering på markedet kan du anvende værktøjet ”Strategilærred”.

Første trin i ”Strategilærredet” er at kortlægge de parametre, der konkurreres på i det nuværende marked. Parametrene kan både være generelle som eksempelvis pris mens andre er produktspecifikke som et vindues u-værdi. Kortlægningen kan ske ved at spørge folk, som arbejder tæt på kunderne og slutbrugerne. Det vil altså ikke nødvendigvis kræve større markedsundersøgelser at identificere de eksisterende konkurrenceparametre.

Det andet trin i værktøjet er en kreativ proces, hvor projektteamet forsøger at identificere nye mulige konkurrenceparametre til det eksisterende marked. Hvis du kan identificere nye parametre vil det give en konkurrencefordel, da din løsning i en periode vil etablere sig på et nyt marked.

I denne forbindelse bør du gøre op med dig selv, om der skal satses på en ”Red Ocean” eller ”Blue Ocean” strategi. Ved at vælge en ”Red Ocean” strategi vil din løsning konkurrere på et eksisterende marked, hvor målet er at slå konkurrenterne i at understøtte en eksisterende efterspørgsel. Ved denne strategi vil der være et trade-off mellem værdi og pris, og du vil i strategiudviklingen vælge mellem at udvikle en bedre eller billigere løsning. Vælger du derimod en ”Blue Ocean” strategi, vil du med din løsning skabe et nyt marked uden konkurrenter, og konkurrencen vil derfor være irrelevant, da løsningen skaber og opfanger nye behov. Strategien vil ikke indeholde en trade-off mellem værdi og pris, og du vil i strategiudviklingen sigte mod at udvikle en løsning, som er både billigere og bedre.

Når du har etableret dig et overblik over både de eksisterende konkurrenceparametre, og de parametre som din løsning vil konkurrere på, kan du optegne ”strategilærredet”. Lærredet indeholder konkurrenceparametrene ud af x-aksen mens y-aksen bevæger sig fra lav til høj. Du udvælger ca. to konkurrerende løsninger, som repræsenterer det eksisterende marked og indtegner deres samt din løsnings performance på de forskellige parametre. Dermed får du et visuelt overblik over, hvor din løsning adskiller sig fra konkurrerende løsninger. Et eksempel på et strategilærred kan ses nedenfor.
 

Værktøjet er baseret på Kim, W. C. & Mauborgne, R. (2005): ”Blue Ocean Strategy – de nye vinderstrategier”, Børsens forlag, Danmark. 

Når du har etableret dig et overblik over både de eksisterende konkurrence-parametre, og de parametre som din løsning vil konkurrere på, kan du optegne ”strategi-lærredet”.