10 typer af innovation – er du hele vejen rundt om ideen

10 typer af innovation – er du hele vejen rundt om ideen


Et udviklingsprojekt starter ofte med en eller flere idéer. De kan være mere eller mindre klart defineret, men angiver ikke desto mindre en retning for projektet og rummer til- og fravalg. Uden ideer kom man ikke i gang. Men holder man for meget fast i sine ideer, kommer man heller ikke i mål. Et udviklingsforløb kaster uundgåeligt nye indsigter fra sig og inddragelsen af nye aktører fordrer, at man kan og vil åbne op for en forståelse af, hvad projektets kerne er.

I starten af et udviklingsforløb er det forholdsvis omkostningsfrit at reformulere sine ideer. Men jo længere man kommer i udviklingsforløbet, jo dyrere bliver det at skifte fokus. Det gælder med andre ord om tidligt at sikre, at man er hele vejen rundt om ideen. Og få styr på, hvordan udvikling på et område (eksempelvis produktet) kræver udvikling på andre områder (eksempelvis salg). 

Doblin-gruppens sondring mellem 10 innovationsformer er et nyttigt redskab til at skelne mellem forskellige typer af innovation og deres indbyrdes sammenhæng. Doblin skelner overordnet mellem innovation af, hvad kan produktet/løsningen (ydelsen), hvordan det laves (processen), hvordan brugerne inddrages i udformning og salg (kunder og brugerinddragelse), samt hvordan samarbejdet og indtjeningen mellem virksomhederne er skruet sammen (organisation og forretningsmodeller). Med dertil knyttede underkategorier giver det i alt 10 innovationsformer:
 

Innovationsmodellen kan bruges fortløbende gennem udviklingsforløbet. I idéfasen kan den som nævnt bruges som inspiration til at se en problemstilling fra flere sider – er alle innovationsvinkler dækket af? I beskrivelsen af udviklingsprojektet til at beskrive de forskellige delelementer – hvilken udvikling indenfor produkt, proces, kunder og organisation kræves? Og tilsvarende i rekruttering af virksomheder og personer til udviklingsholdet – har vi kompetencer indenfor alle fire felter? Endelig er den også nyttig i den løbende projektstyring – er der fremdrift og fokus på de respektive områder?

Værktøjet er baseret på Vind, B. & Thomassen, M.A. (red) (2009): ”Byggeriets Innovation – innovation af byggeriet i teori og praksis” kapitel 2 og 4, Realdania, Danmark.

Jo længere man kommer i udviklings-forløbet, jo dyrere bliver det at skifte fokus. Det gælder derfor om at sætte ekstra meget tid af i starten til at komme hele vejen rundt om den bærende ide.