organisering

Forretningsplanen


Forretningsplanen er en bestemt fremgangsmåde, der kan benyttes til at beskrive dit projekt. Forretningsplanen er den eksterne investors beslutningsdokument og har derfor til formål at give et hurtigt og overskueligt indblik i forretningsideen, så det kan vurderes, om det er attraktivt at skyde kapital i virksomheden. Dette indebærer, at der typisk er gjort særlig meget ud af kunde- og markedsforhold samt forventede investeringer og udbytte inklusiv investors mulighed for at træde ud af projektet.

Forretningsplanens hovedelementer er typisk følgende:

Projektlederens rolle


Som projektleder under processen for fondsansøgningen fungerer du som tovholder på jeres ansøgningsproces. Projektteamet vil ofte være et konsortium bestående af forskellige parter, som går sammen om at udvikle ideen, så der kan opnås fondsstøtte. I denne situation vil det være en udfordring for dig at varetage alles interesser og være solidarisk med alle faglige perspektiver.

Holdets sammensætning – og ændring


Det er lettere at flytte ideer end mennesker og organisationer! Derfor er sammensætningen af det rette hold til at lave ansøgning (og forhåbentlig gennemføre udviklingsprojektet) en af de mest afgørende beslutninger. Og en af de sværeste for ofte ved man jo ikke helt præcist, hvilken retning ansøgningen tager, når man går i gang.

Men selvom bemandingen naturligvis bør være unik for det enkelte projekt, er der heldigvis nogle generelle kompetencer, man skal have med sig for at skrive en god ansøgning - nemlig viden om:

Rettigheder og ansvar i teamet


De færreste personer eller virksomheder har selv alle de ressourcer, der skal til for at lave en god ansøgning endsige realisere udviklingsprojektet. Inddragelsen af andre er med andre ord en forudsætning for at kunne realisere ideen. Men med bestemte aktører følger også begrænsninger for, hvordan projektet kan udfolde sig – begrænsninger som måske viser sig uhensigtsmæssige i takt med, man bliver klogere på projektets indhold.