Bevica Fonden


Bevica Fonden

Fond

Bevica Fonden har fokus på at styrke selvstændigheden og uafhængigheden for mennesker med bevægelseshandicap og har som sigte at styrke den enkeltes mulighed for både at deltage i og bidrage til samfundet. Den strategiske indsats vil derfor tage afsæt i nogle af de mest aktuelle udfordringer for den enkelte og for samfundet. Nyere samfundsforskning viser, at det bl.a. handler om ulighed i sundheden, ulighed på arbejdsmarkedet og en ulighed i tilgængeligheden til vores byer og bygninger, det sociale liv og oplevelser i al almindelighed. Bevica Fondens indsats vil derfor i samarbejde med handicaporganisationer, vidensinstitutioner, andre fonde og partnere koncentreres om følgende temaer:

Arbejdsmarkedet
Hvordan får vi vendt uligheden i beskæftigelsen. Hvad handler det om, og hvad skal der til for at skabe lige muligheder for alle.

Kroppen
Hvordan kan vi skabe lige muligheder for adgangen til det sunde og aktive liv. Hvad er problemet, og hvad skal der til. Hvordan kan vi via forskning, behandling og udvikling af hjælpemidler styrke og genopbygge kroppen, så forudsætningerne for det uafhængige og selvstændige liv bliver så optimale som muligt.

Tilgængelighed
Hvad skal der til for at tilgængelighed bliver tænkt ind som en helt naturlig parameter i formgivning og udvikling af vores omgivelser. Hvordan sikrer vi den gode og ligeværdige løsning, og hvordan får vi skabt nye innovative løsninger, der “gør det umulige muligt”.

Fonden har to slags ansøgninger:

Mindre projekter:
Der kan søges om støtte til projekter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Det kan eksempelvis være til mindre forskningsprojekter,  til udvikling og etablering af tilgængelighedsløsninger eller til indkøb af hjælpemidler til selvejende institutioner eller foreninger. Der kan højst søges om støtte på op til 50.000 kr. 

Der kan ikke søges om støtte til etablering af tilgængelighedsløsninger i eget hjem.

Den gode oplevelse:
Puljen til Den Gode Oplevelse er en fællespulje mellem Vanførefonden, Bevica Fonden og Bevica Legater. Puljen har som formål at glæde den enkelte, som i hverdagen ikke har mange penge at gøre godt med, og som samtidig er udfordret af sit bevægelseshandicap. Du kan søge om støtte til Den Gode Oplevelse, som kan handle om at komme på ferie eller at holde en god jul, en rund fødselsdag eller en anden festlig begivenhed. Det kan også handle om større glæde i hverdagen ved at anskaffe sig et nyt tv, sportsudstyr, et par nye briller eller et andet hjælpemiddel. 

Kun personer, som er tildelt et hjælpemiddel, kan søge om støtte. 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Infrastruktur, Netværk, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Bevica Fonden

Link til fonden

Bevica Fonden