Værdikædeanalyse

Værdikædeanalyse


Byggeriet består af mange parter – et byggeforløb vil blandt andet omfatte følgende aktører: myndigheder, bygherre, arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør, distributører, materialeproducenter og driftsherren. Det er sjældent, at en part bestemmer det hele, og når man udvikler løsninger til byggeriet, er det derfor vigtigt at have styr på, hvad de enkelte parter synes om ens løsning. 

En simpel øvelse indledningsvis er derfor at kortlægge, hvilke fordele og ulemper de enkelte aktører mener, der er jævnfør følgende skema, som viser en skematik benyttet til analyse af, hvordan et produkt kommer på markedet.
 


Fordelene og ulemperne, som de opleves af de enkelte aktører, noteres i skemaet, hvilket giver anledning til en samlet vurdering af hver aktør, og hvad der kan gøres for at styrke deres interesse. Det er særligt vigtigt at få lokaliseret ambassadørerne, altså dem der har særligt meget at vinde, og som derfor er oplagte at benytte som primær salgskanal. Samt modstanderne, altså dem der har særligt meget at tabe, og som der derfor skal findes kompenserende foranstaltninger til. 

Byggeriet har få købere og mange beslutnings-tagere. Hvis man vil have sin løsning gennemført skal man have styr på hele værdikæden.