Organisation & (dokumentation og aflevering)

Organisation & (dokumentation og aflevering)

Projektets organisering skal selvsagt være beskrevet på ansøgningstidspunktet. Men da afklaringen heraf er tidskrævende og tæt forbundet med forståelsen af projektets indhold, indgår det også i de tidligere faser. Beskrivelsen af hver enkelt parts rolle, ansvar, kompetencer samt den indbyrdes arbejdsdeling indgår som en vigtig del af alle ansøgninger. Nogle fonde stiller desuden krav om, at der er lavet forretningsplaner for hver enkelt virksomhed bag ansøgningen.

På dette tidspunkt i forløbet kan der være behov for en mere formaliseret beskrivelse af de indbyrdes aftaleforhold i form af en samarbejdsaftale. Denne vil blandt andet indeholde beskrivelsen af en ejerskabs- og aflønningsmodel, der afspejler sammenhæng mellem parternes investeringer og rettigheder.

Partnere og samarbejdsform er noget af det mest tidskrævende, så det er vigtigt at være i gang i god tid