Organisation & idé

Organisation & idé

Organisering handler om at have styr på, hvem man arbejder sammen med hvordan.

Juraen betyder ikke nødvendigvis meget i denne indledende fase – det er hverken muligt eller hensigtsmæssigt at lave en meget præcis aftale om parternes ansvar og arbejdsopgaver, når ideen stadig er under udvikling. Samarbejdet hen mod ansøgning kan derfor enten være uformelt eller baseret på en kort hensigtserklæring.

Valg af samarbejdspartnere er til gengæld afgørende. Kunsten er på den ene side at finde samarbejdspartnere, så man kan komme videre med sin idé og få skrevet en stærk ansøgning, og på den anden side ikke for tidligt at blive låst til en bestemt løsning. Temaerne i det enkelte udviklingsprojekt afgør, hvem der er de rette partnere at have med. Hvis du bevæger dig ind i et nyt felt, er det med andre ord meget lidt sandsynligt, at du kender holdet på forhånd. Afklaring af partnere er ofte det, der tager længst tid i en ansøgningsproces – både hvad angår arbejdstimer og kalendertid – så det er vigtigt at komme tidligt i gang.

Det er lettere at realisere en halvgod idé med de rette partnere end omvendt