Løsning & dokumentation

Løsning & dokumentation

Afhængigt af projektet er det ofte i denne fase at udarbejdelse af løsninger fylder mest. Beskrivelsen har to formål. Den skal naturligvis bruges til at fastlægge, hvad og hvor meget der søges om udviklingsmidler til. Men lige så vigtigt skal beskrivelsen, af hvordan opgaven løses, overbevise fagpersoner hos modtageren. Hvor meget de to hensyn vægter varierer meget fra fond til fond, men ikke desto mindre er det vigtigt at være opmærksom på, at en fuld fastlæggelse af udviklingsprojektets indhold hverken er mulig eller ønskelig på ansøgningstidspunktet, da der uundgåeligt vil dukke erkendelser og muligheder op i det senere udviklingsforløb.

Din beskrivelse af løsningen handler lige så meget om at vise dine kompetencer som om at fastlægge projektets indhold