Innovation kræver et team af de rette kompetencer

Innovation kræver et team af de rette kompetencer


30.06.16

Erkendelsen af at innovation sjældent er noget, man kan skabe alene er grunden til, at en ny ventilationsenhed snart er på vej på markedet. Bag udviklingsprojektet står et team af virksomheder, der med hver deres kompetencer har været med til at indfri ambitionen om at skabe nytænkning.

5 års udviklingsarbejde er ved at nærme sig sin afslutning for et tværfagligt team bestående af PLH Arkitekter, ebmpapst, DTU, Brønnum Plast, Cenergia, SustainSolutions og Smith Innovation, der sammen har sat sig for at nytænke ventilationsområdet.

Ét hold – mange kompetencer

En arkitekt med kompetencer inden for produktdesign, en ekspert i ventilationssystemer, en forskningsinstitution, en specialist i plastforarbejdning, et rådgivende ingeniørfirma med kompetencer inden for optimering af energibesparelser, en ’one-stop-shop’ for energirenovering og en rådgivningsvirksomhed med speciale i bl.a. forretningsudvikling og brugerinddragelse. Hver især stærke på deres felt – og sammen et endnu stærkere hold, der siden 2011 har samarbejdet om et kommercielt drevet udviklingsprojekt, der gentænker ventilation både funktionelt, teknisk og æstetisk.

Nu står teamet overfor at teste den allersidste prototype af deres decentrale, rumbaserede ventilationsenhed, som kan løse de indeklimaproblemer, der opstår i forbindelse med energirenovering. Og derefter kan de sidste justeringer foretages, inden ventilationsenheden forventes at komme på markedet inden for det næste år.

Nytænkende løsning

Idéen til udviklingen af den nye, decentrale ventilationsenhed opstod som et resultat af behovet for at energirenovere den eksisterende boligmasse, og som en løsning på de udfordringer, der opstår i forhold til at sikre et godt indeklima, når klimaskærmen bliver gjort tættere i forhold til at fjerne fugt og partikler fra indeluften. Samtidig var ambitionen også at udvikle en løsning, der både har en bedre totaløkonomi og et lavere energiforbrug end allerede eksisterende løsninger på markedet.

Projektet har derfor udviklet en nyskabende modstrømsvarmeveksler til en decentrale ventilationsenhed, der installeres direkte i ydervæggen i hvert rum. Det sikrer en enkel, billig og installationsvenlig løsning, der samtidig er energieffektiv, da elforbruget til ventilatorer kan reduceres, fordi der ikke er tryktab i kanalsytemet, og fordi luftskiftet kan tilpasses decentralt. Derudover har løsningen en æstetisk kvalitet, da den eliminerer behovet for kanaler.

Ikke bare produktinnovation

Men ud over den tekniske og produktmæssige innovation, har projektet også skabt innovation inden for områderne forretning og salg. Det viste sig nemlig allerede i starten af udviklingsprojektet, at der blandt de deltagende parter manglede en salgskanal, der kunne tage det nye produkt til markedet.

Derfor opstod forretningsidéen om at udvikle one-stop-shoppen SustainSolutions, der skal stå for det fremtidige salg af ventilationsenheden. Og netop den løsning har betydet, at udviklingskonsortiet har kunnet udnytte og specialisere deres kompetencer på hvert deres felt – og samtidig skabe et resultat, som ingen af dem havde kunne løfte alene.

Udviklingen af modstrømsvarmeveksleren har opnået støttet fra ELFORSKLæs mere om projektet her!

Udviklingen af konceptet for den decentrale ventilation og udviklingen af prototypen er støttet af Fornyelsesfonden (nu Markedsmodningsfonden).

Test af den samlede prototype til decentral ventilation er støttet af Markedsmodningsfonden og ELFORSK (igangværende). 

 

At bringe en ny løsning på markedet handler ikke kun om at opfinde et innovativt produkt. Det handler i lige så høj grad om at være innovativ inden for andre områder.