Radar

Temaforklaringer

Arkitektur

 • Kulturarv og renovering
 • Æstetik og rumlige effekter
 • Social interaktion
 • Byudvikling
 • Bygherrerådgivning
39

Byggeteknik

 • Projektering
 • Renovering og restaurering
 • Facility management og bygherrerådgivning
 • Bygge og anlæg
 • Byggematerialer
56

Energi

 • Produktion og distribution
 • Transmissionsnet
 • Vedvarende energi
 • Energirenovering
 • Klima tilpasning
31

Fødevare

 • Landbrug (vegetabilsk og animalsk)
 • Forarbejdning af fødevarer
 • Distribution af fødevarer
 • Produktions faciliteter
 • Tilberedning
68

Infrastruktur

 • Logistik
 • Veje og broer
 • Skinner
 • Belysning og signaler
 • Terminaler
72

Kultur

 • Oplevelsesøkonomi
 • Sport
 • Turisme
 • Film og teater
 • Historiske værdier
8

Miljø

 • Klimasikring
 • Affald og genbrug
 • Vandmiljø
 • Økologi
 • Naturområder (by og land)
23

Netværk

 • Dialog
 • Sociale medier
 • Brugerinddragelse
 • Vidensudveksling
 • Virksomhedssamarbejde
60

Samfundsforhold

 • Integration og ligestilling
 • Regionaludvikling og udkantsområder
 • Nationale rammebetingelser
 • National indsats ift. Ulande
 • Beskæftigelse og uddannelse
7

Sundhed

 • Nedslidning og forebyggelse
 • Psykisk og fysisk arbejdsmiljø
 • Sundhedsvæsen
 • Sikkerhed og tryghed
 • Indeklima
19

Teknologi

 • Udvikling af ny teknologi og materialer
 • Produktionsfaciliteter
 • Digitalisering
 • Softwareudvikling
 • Trådløs teknologi
64

Vækst

 • Entreprenørskab
 • Konkurrenceevne
 • Markedsanalyse
 • Forretningsudvikling
 • Effektivisering og drift
35