økonomi

Økonomi og finansiel model


Projektøkonomien er naturligvis forskellig, afhængig af hvilken fond der ansøges om midler. Der er dog en række begreber i forhold til sammensætningen af finansieringen, som går igen, og som derfor er vigtige at kende.

Projektfinansieringen er i reglen sammensat af:

  • Egenfinansiering
  • Fremmedfinansiering

I den overvejende del af projekter er egenfinansieringen fundamentet i projektøkonomien, og det er egenfinansieringen, som anvendes til at geare midler.