marked

Metode til (grundlæggende) livscyklusforståelse


Flere fonde efterspørger en beskrivelse af ideens miljømæssige potentiale. For at strukturere denne kan det være en fordel at anvende en grundlæggende livscyklusforståelse, som er inspireret af den omfattende metode Life Cycle Assessment (LCA).

Markedsanalyse


Denne spejling af markedets karakteristika og virksomhedens strategi har Michael Porter arbejdet med i forklaringsmodellen Five forces. Modellen er grundlæggende en syntese af industriøkonomisk forskning og udgør en god forståelsesramme for de forhold, der bestemmer et markeds såkaldte ”strukturelle attraktivitet”, hvilket bør være fokus for en indledende markedsanalyse.  Den strukturelle attraktivitet beskriver, hvor attraktivt det er for den enkelte virksomhed at befinde sig på et givent marked.

Forretningsplanen


Forretningsplanen er en bestemt fremgangsmåde, der kan benyttes til at beskrive dit projekt. Forretningsplanen er den eksterne investors beslutningsdokument og har derfor til formål at give et hurtigt og overskueligt indblik i forretningsideen, så det kan vurderes, om det er attraktivt at skyde kapital i virksomheden. Dette indebærer, at der typisk er gjort særlig meget ud af kunde- og markedsforhold samt forventede investeringer og udbytte inklusiv investors mulighed for at træde ud af projektet.

Forretningsplanens hovedelementer er typisk følgende:

“Strategilærred”


Som et led i at beskrive din løsnings positionering på markedet kan du anvende værktøjet ”Strategilærred”.

Første trin i ”Strategilærredet” er at kortlægge de parametre, der konkurreres på i det nuværende marked. Parametrene kan både være generelle som eksempelvis pris mens andre er produktspecifikke som et vindues u-værdi. Kortlægningen kan ske ved at spørge folk, som arbejder tæt på kunderne og slutbrugerne. Det vil altså ikke nødvendigvis kræve større markedsundersøgelser at identificere de eksisterende konkurrenceparametre.

Værdikædeanalyse


Byggeriet består af mange parter – et byggeforløb vil blandt andet omfatte følgende aktører: myndigheder, bygherre, arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør, distributører, materialeproducenter og driftsherren. Det er sjældent, at en part bestemmer det hele, og når man udvikler løsninger til byggeriet, er det derfor vigtigt at have styr på, hvad de enkelte parter synes om ens løsning.