innovation

Prototyper


Prototyper er en effektiv metode til at konkretisere, hvad man gerne vil udvikle. Og de muliggør dialog på tværs, fordi ideens abstrakte begreber omsættes til objekter, som alle kan se og vende og dreje fysisk eller virtuelt. Prototyper – uanset om de består af håndbyggede modeller i papir, pap, skum o. lign, 3D-prints eller virtuelle modeller – understøtter derfor både den interne afklaring af hvad projektet handler om såvel som den eksterne formidling. Og kan med fordel bruges gennem hele udviklingsforløbet; herunder ved udarbejdelse af ansøgninger.

”Ideen med” og ”Ideen i”


For at sikre, at du beskriver løsningen i sin helhed frem for at fokusere for meget på enkelte detaljer tidligt i forløbet, kan du anvende værktøjet ”Ideen med” og ”Ideen i”. Værktøjet er opdelt i to dimensioner, som hjælper dig til at beskrive løsningen i forhold til både marked, behov, design og teknologi.

10 typer af innovation – er du hele vejen rundt om ideen


Et udviklingsprojekt starter ofte med en eller flere idéer. De kan være mere eller mindre klart defineret, men angiver ikke desto mindre en retning for projektet og rummer til- og fravalg. Uden ideer kom man ikke i gang. Men holder man for meget fast i sine ideer, kommer man heller ikke i mål. Et udviklingsforløb kaster uundgåeligt nye indsigter fra sig og inddragelsen af nye aktører fordrer, at man kan og vil åbne op for en forståelse af, hvad projektets kerne er.