jura

Økonomi og finansiel model


Projektøkonomien er naturligvis forskellig, afhængig af hvilken fond der ansøges om midler. Der er dog en række begreber i forhold til sammensætningen af finansieringen, som går igen, og som derfor er vigtige at kende.

Projektfinansieringen er i reglen sammensat af:

  • Egenfinansiering
  • Fremmedfinansiering

I den overvejende del af projekter er egenfinansieringen fundamentet i projektøkonomien, og det er egenfinansieringen, som anvendes til at geare midler.

Immaterielle rettigheder / IPR-rettigheder


Håndtering af IPR-rettigheder handler om de juridiske aspekter såvel som om tilrettelæggelse af et projektforløb, der kan håndtere IPR-problematikker.

Letter of intent (LOI)


I nogle tilfælde skal der i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen vedhæftes et LOI fra hver project lead partner.  

Et LOI er ikke juridisk bindende, men alene en hensigtserklæring afgivet af de involverede projektdeltagere til at yde et specificeret bidrag. Der kan således ikke støttes juridiske rettigheder på et LOI, hvis en eller flere parter i samarbejdet ikke lever op til det aftalte.