Radar - list

Søg fonde

Resultater: 116 fondeAlfabetisk / Kronologisk / Prioriteret

Europa skal være et endnu mere attraktivt sted for de allerbedste forskere, så vi tiltrækker og fastholder talent og viden. Programmet går også under navnet Marie Skłodowska-Curie Actions.

Programmet er åbent for forskere og personer inden for innovation, for universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer og virksomheder fra alle lande. Der er særlig fokus på, at virksomheder, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er) deltager.

Programmet består af en række individuelle aktioner:

 • Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN),
 • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF),
 • Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND),
 • European Researchers’ Night (NIGHT),
 • Transnational cooperation among Marie Skłodowska-CurieNational Contact Points (NCP),
 • Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE).
Du kan læse uddybende om aktionerne på linket til ordningen.
 
Bemærkninger

Der er typisk ét opslag og én ansøgningsfrist pr. aktion pr. år. De første opslag blev offentliggjort den 11. december 2013 med frister i 2014. Se opslag og frister på:

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Europa-Kommissionen


Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Forskermobilitet og uddannelse (Marie Skłodowska-Curie Actions)
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Visionen er at skabe bedre forskningsintrastruktur og bedre adgang til infrastruktur som laboratorier og dyre faciliteter.

Programmet har til formål at:

 • Give adgang for alle europæiske forskere til forskningsinfrastrukturer, som findes i de enkelte medlemslande
 • Undgå duplikering af indsats og at koordinere og rationalisere brugen af forskningsinfrastrukturer
 • Igangsætte best practice, udvikle interoperabilitet af faciliteter og ressourcer og udvikle uddannelse af næste generation af forskere
 • Forbinde nationale forskningsmiljøer og øge kvaliteten af forskning og innovation
 • Hjælpe til med at samle ressourcer med henblik på, at EU også kan etablere og administrere infrastrukturer på globalt niveau.
Programmet er åbent for institutioner fra EU og associerede stater og forskere fra hele verden.

Bemærkninger

De første opslag blev offentliggjort den 11. december 2013 med frister i 2014. Se opslag og frister på:

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Europa-Kommissionen

 


Deadline

Løbende

Tema

Netværk

Innovationstype

Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Forskningsinfrastruktur
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

FET støtter pionerforskning med høj risiko, som har et stort, langsigtet teknologisk eller samfundsmæssigt potentiale. FET beskrives ofte som en stifinder for fremtidig forskning i banebrydende nye teknologier, der kan øge Europas globale industrielle og teknologiske konkurrenceevne.

Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Da de udforskede teknologier under FET-programmet ofte er på et meget tidligt stadie og har en lang modningsproces til anvendelse/markedet, er det kun en relativt lille andel af midlerne, der forventes at gå til virksomheder.

Programmet har tre hovedområder: 

 • FET Open støtter forskning i visionær teknologi inden for alle teknologiområder.
 • FET-Proactive støtter forskning i visionær teknologi inden for på forhånd udvalgte områder. I arbejdsprogrammet for 2014-15 drejer mulighederne sig eksempelvis om "Exascale High Performance Computing" og "Quantum Simulation".  
 • FET Flagships er store, videnskabsdrevne forskningsinitiativer. Der er i øjeblikket to igangværende FET-Flagship-projekter, som blev udvalgt i januar 2013: Graphene og HumanBrainProject. Det drejer sig om både store og meget langvarige projekter med en bred deltagerkreds. Det forventes, at hvert flagskib vil have et budget på op mod 50 millioner euro pr. år i en ti-årig periode.
Bemærkninger

Opslag og indkaldelse af ansøgninger bliver løbende offentliggjort af Uddanneleses- og Forskningsministeriet i 2014 0g 2015.
Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af FET og Europa-Kommissionen.


Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Fremtidige og fremspirende teknologier (FET)
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

SMV-instumentet skal gøre det lettere for SMV’er at omsætte idéer til markedsparate kommercielle produkter. Vejen fra tegnebræt til marked skal være kortere og mere simpel for europæiske virksomheder. Det er dog vigtigt, at virksomhedens idé og projekt bidrager med merværdi til Europa den såkaldt European Added Value.

Der kan søges midler til tre forskellige faser, som hver repræsenterer et stadie i innovationsprocessen.

Første fase:

 • Konceptudvikling og forundersøgelse af idéens kommercielle og tekniske potentiale.
 • Tilskud: 50.000 euro
 • Varighed: Cirka 6 måneder.

Anden fase

 • Demonstration, miniaturemodellering, prototypeudvikling og test af produktet og/eller idéen.
 • Tilskud: 0,5-2,5 millioner euro. Tilskuddet dækker op til 70 % af udgifterne.
 • Varighed: Cirka 12-24 måneder.

Tredje fase

 • Støtte til endelig markedsforberedelse og kommercialisering af idé eller produkt.
 • Tilskud: Der ydes ikke økonomisk støtte, men gratis rådgivning. Det kan f.eks. være rådgvining i forbindelse med SMV’ens patentansøgning eller møder med potentielle långivere og/eller investorer.
 • Varighed: Ingen krav til varighed.

Bemærkninger

Aktuelle opslag kan se på:

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Europa-Kommissionen.


Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

Europa-Kommissionen

Link til fonden

Horizon 2020 - Innovation i små og mellemstore virksomheder
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Visionen er, at Europa bliver globalt førende inden for en række strategiske vækstteknologier.

LEIT støtter forskning, udvikling og demonstration inden for en række tværgående og strategiske teknologier, der understøtter fremskridt inden for et bredt spektrum af samfundsmæssige udfordringer.

Fokus er på en række vækstteknologier som mikro- og nanoteknologi, elektronik, fotonik, bioteknologi, avancerede materialer og avancerede produktionsprocesser, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og rumfart. De højteknologiske projekter skal bidrage til, at Europa bliver globalt førende på disse områder, og skal styrke erhvervslivets konkurrenceevne og produktivitet.

Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Bemærkninger
De første opslag blev offentliggjort den 11. december 2013 med frister i 2014. Se opslag og frister på:

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Europa-KommissionenDeadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Lederskab inden for støtte- og industriteknologier (LEIT)
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Visionen er at skabe et pålideligt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem.

Der er tre hovedområder i programmet:

 1. Energieffektivisering, herunder blandt andet fjernvarmeteknologier, bygningsdesign, bygningsmaterialer og -komponenter samt SMV’ers udvikling og demonstration af energieffektive produkter, services og processer.
 2. Konkurrencedygtig, kulstoffattig energi, herunder blandt andet udvikling af næste generation af vedvarende elektricitet og varme-/kølingsteknologier, modernisering af det europæiske elektricitetsnet samt udvikling af næste generations lagringsteknologier.
 3. Fremme af intelligente by- og lokalsamfund, herunder blandt andet storskala demonstrationsprojekter, hvor teknologier inden for energi, IKT og transport integreres.

Der kan søges støtte til:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions): 
  Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions): 
  Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteaktiviteter (Coordination and Support Actions): 
  Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling
 • SMV-projekter (SME Instrument): 
  Projekter udelukkende med deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Konsortie-krav:

 • Forsknings- og innovationsprojekter og Innovationsprojekter: Mindst tre partnere fra tre forskellige EU-lande eller associerede lande.
 • Koordinerings- og støtteaktiviteter: Mindst en institution fra et EU-land eller associeret land.
 • SMV-projekter: Mindst en SMV fra et EU-land eller associeret land.

Hvem kan søge?:
Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler m.fl.

Bemærkninger
De første opslag blev offentliggjort den 11. december 2013 med frister i 2014. Se opslag og frister på:

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Europa-Kommissionen.

 Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Samfundsudfordringer - Energi
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Målet med programmet er at opnå en ressourceeffektiv og klimavenlig økonomi, samtidig med at naturressourcer og økosystemer beskyttes.

Klimaudfordringen dækker en række emner inden for nedbringelse af klimaændringer, miljøbeskyttelse, ressourceeffektivitet og råmaterialer. Der lægges op til tværfagligt samarbejde og således er der bl.a. fokus på IKT og samfundsvidenskab- og humaniora under flere af programmets opslag. Programmet er delt op i tre opslag:

 1. WASTE (affaldshåndtering)
 2. WATER INNOVATION (vandinnovation)
 3. Lavemissions- og ressourceeffektiv økonomi med bæredygtige forsyning af råmaterialer

Du kan søge støtte til:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions): 
  Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions): 
  Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions): Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling.
 • SMV-projekter (SME Instrument): 
  Projekter udelukkende med deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og maksimalt 5 partnere i konsortiet.

Hvem kan søge?:
Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Som hovedregel skal et projektkonsortium bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Bemærkninger

De første opslag blev offentliggjort den 11. december 2013 med frister i 2014. Se opslag og frister på:

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Europa-Kommissionen.
 

Deadline

Løbende

Tema

Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Samfundsudfordringer - Klima
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Der kan søges støtte til udvikling af projekter, som er målrettet skabelsen af rummelige, innovative, kreative, reflekterende og inkluderende europæiske samfund bl.a. gennem inddragelse af borgere, samfundsorganisationer og erhvervslivet mhp. at kunne imødegå Europas socioøkonomiske udfordringer fremadrettet.

Programmet består af tre hovedområder:

Rummelige samfund
Tværvidenskabelige forskningsprojekter skal bidrage til at forstå, analysere og udvikle den sociale, økonomiske og politiske inklusion såvel som rummelige arbejdsmarkeder, bekæmpe fattigdom og marginalisering, forbedre menneskerettighederne, og fremme digital inddragelse, lighed, solidaritet og interkulturel dynamik.

Innovative samfund
Målet er at fremme udviklingen af innovative samfund og politikker i Europa ved hjælp af deltagelsen af borgere, samfundsorganisationer og erhvervslivet, herunder også de kreative og kulturelle erhverv, i forskning og innovation, herunder politik-, bruger-, social- og markedsdreven innovation.

Reflekterende samfund – kulturarv og europæisk identitet
Målet er at bidrage til en indsigt i Europas intellektuelle grundlag, dets historie og de mange europæiske og ikke-europæiske påvirkninger som inspiration for vores liv i dag. Migration og mobilitet, medier, industri og transport bidrager til forskelligheder i synspunkter og livsstile. Forskningen skal bidrage til at denne mangfoldighed og dens muligheder anerkendes og tages i betragtning.

Der kan søges støtte til:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research and Innovation Actions).
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions).
 • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions), som er mindre netværk inden for afgrænsede tematiske områder.
 • SMV-projekter (SME Instrument): Projekter udelukkende med deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Hvem kan søge?:
Universiteter, andre forskningsinstitutioner (f.eks. GTS-institutter), små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Ofte søges der sammen med et konsortium sammensat på tværs af fag og lande, da de fleste projekter kræver flere deltagere. Som hovedregel skal et projektkonsortium bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

Bemærkninger
De første opslag er offentliggjort. Du kan følge aktuelle opslag og ansøgningsfrister her:

Og på Europa-Kommissionens Participant Portal:

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Europa-Kommissionen.

Deadline

Løbende

Tema

Kultur, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Samfundsudfordringer - Rummelige samfund
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar