Radar - list

Søg fonde

Resultater: 116 fondeAlfabetisk / Kronologisk / Prioriteret

Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Dens formål er − ud over at yde støtte til en nærmere bestemt kreds af personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen − at støtte velgørende eller almennyttige formål, som bestyrelsen finder egnede og kvalificerede til støtte.

Støttefonden har i 2016 besluttet at donere 750 mio. kr til et fokuseret initiativ på det sociale område, som skal gå til tre programområder:

 • Flere udsatte borgere i arbejde eller uddannelse
 • Brud med den negative sociale arv
 • Socialt byggeri med målbar effekt

Løbende drift og administration falder uden for Fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

A.P. Møller Fonden

Link til fonden

Den A.P. Møllerske Støttefond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Den Sociale Kapitalfond er Danmarks første sociale venturefond, etableret af TrygFonden i 2011. Fonden investerer i og rådgiver virksomheder, der målrettet skaber muligheder for udsatte mennesker i Danmark. Når investeringer tilbagebetales, geninvesteres kapitalen i nye virksomheder.

Fonden tilbyder i øjeblikket to typer af investeringer.

Den Sociale Kapitalfond Invest er målrettet:

 • mindre og mellemstore virksomheder i Danmark og Sydsverige
 • med en omsætning på typisk 30-200 mio. kr.
 • med stærkt vækstpotentiale og stor social ansvarlighed
 • typisk med et kapitalbehov på 5-20 mio. kr. eller derover
 • Vi er minoritetsinvestor – og kan supplere med ansvarlige lån
 • Vi arbejder i øjenhøjde tæt sammen med ejere og ledelse mod fælles mål

Den Sociale Kapitalfond har et investeringsprogram for:

 • sociale og socialøkonomiske virksomheder i Danmark
 • med en omsætning under 30 mio. kr.
 • der søger risikovillig kapital særligt i form af lån, samt sparring til forretningsudvikling
 • Vores lån er typisk på 1-3 mio. kr. med mulighed for opfølgningsinvestering – dog under 5 mio. kr. i samlet investering per virksomhed
 • Vi giver tæt sparring med ledelsen

Deadline

Løbende

Tema

Byggeteknik, Energi, Fødevare, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Lån

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

1 - 5 mio

Administration

Den Social Kapitalfond

Link til fonden

Den sociale kapitalfond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Det Obelske Familiefond er et erhvervsdrivende familiefond, der støtter projekter af almennyttig karakter indenfor: 

 • Forskning - støtte gives primært til anvendelsesorienteret og værdiskabende forskning 
 • Sociale formål - herunder er valgt to indsatsområder: Tidlig indsats rettet mod udsatte børn og Mental sundhed 
 • Kunst - herunder er valgt tre områder: klassisk musik, samtidskunst og film
 • Nordjylland - udvikling i den nordjyske region
Læs mere om de enkelte områder og koblingen til fondens vision her 

Ansøgninger behandles løbende uden faste ansøgningsfrister. Der må derfor påregnes en behandlingstid på 3-5 måneder.For at ansøge skal man oprette sig som bruger på fondens hjemmeside og indsende en elektronisk ansøgning.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

Det Obelske Familiefond

Link til fonden

Det Obelske Familiefond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.

Kulturelle formål støttes dog primært lokalt, mens uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau.

Der ydes IKKE støtte af social karakter til enkeltpersoners underhold, bog- eller CD-udgivelser samt kommercielle formål, som f.eks. koncerter, forestillinger og udstillinger.

Det er op til ansøger at søge fonden i god tid, så vidt muligt 6 måneder før. Fonden uddeler årligt 5-8 mio. kr. Uddelingerne ligger typisk på mellem 5.000-50.000 kr.

 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Familien Hede Nielsens Fond

Link til fonden

Familien Hede Nielsens Fond
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

The FashionForest Scholarship is open to applicants who are eager to study, conduct research or work abroad.

Behind the FashionForest Scholarship is FashionForest, who also carries out the selection of scholarship recipients. The FashionForest scholarship is awarded to researchers, students and former students at Danish and foreign educational institutions. Some research purposes and places can be assigned significant weight in the process of selection but all everyone are invited to apply. Read more by following the link below to the right.

The deadline for applications is 1. March. All applications will be thoroughly assessed and the recipient of the FashionForest scholarship will be notified directly on 1. August.

The scholarship is DKK 10.000.

Deadline

01. marts, 2019
01. marts, 2020

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

FashionForest

Link til fonden

FashionForest Scholarship
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

GI kan yde tilskud til projekter, forsøg og initiativer inden for byøkologi, byplanlægning, byfornyelse, boligforbedring og istandsættelse af den ældre boligmasse.

Projekterne kan have forskellige tilgange, såsom:

 • Udvikling af ny viden gennem anvendelsesorienteret forskning
 • Værktøjer til bedre renovering og vedligehold af ejendomme herunder tjeklister, beregningsværktøjer, pc-programmer, interaktive hjemmesider samt nye og/eller forbedrede byggeprodukter eller -processer.
 • Formidling til professionelle i branchen og ikke professionelle brugere. Dette rummer også formidling i form af fx filmklip og 3D-visualiseringer samt kurser/seminarer.

GI er stiftet i 1967 som en del af boligreguleringsloven og har til formål at bidrage til bedre boliger, bygninger og byer. Fonden yder tilskud efter boligreguleringslovens § 61 til fornyelse af ældre bydele.

Bemærkninger
Der er ingen formel ansøgningsform, så det anbefales at indsende et gennemarbejdet projektforslag. På GIs website er der listet en række spørgsmål, som det forventes, at ansøgningen besvarer eller forholder sig til.

 

 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Grundejernes investeringsfond

Link til fonden

Grundejernes Investeringsfond (GI)
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Adgang til Risikovillig kapital er rettet mod sunde, europæiske virksomheder, der har problemer med at rejse kapital på det frie marked.
Horizon 2020 letter virksomhedernes adgang til risikovillig kapital, da man fra EU's side ønsker at adressere en generel mangel på villighed til at investere i og udlåne midler til forskning og udvikling. Dette gøres gennem to instrumenter: en lånefacilitet og en venturekapital(equity)-facilitet.

 • Lånefaciliteten tilbyder lån til finansiering af risikofyldte, langsigtede projekter. Faciliteten kendes fra EU's rammeprogram, FP7 som Risk Sharing Financial Facility (RSFF).
 • Venturekapital-faciliteten (såkaldt egenkapitalfacilitet) skal sikre adgang til risikovillig kapital. Faciliteten er ny i Horizon 2020.

Venturekapital-faciliteten retter sig udelukkende til SMV'er, specifikt innovative SMV'er, der arbejder med et endnu ikke-markedsparat produkt. Lånefaciliteten er åben for alle typer virksomheder, men vil have et særligt SMV-vindue, der tilbyder lån på betingelser tilpasset SMV'ers særlige behov. Med dette SMV fokus er det intentionen, at der i nogle tilfælde kan skabes et samspil mellem Access to Risk Finance og SMV-instrumentet. I tilfælde, hvor det vurderes relevant, vil Access to Risk Finance-faciliteten kunne tage over, hvor SMV-instrumentets tredje og sidste fase slutter. På den måde vil den fungere som en de facto fjerde fase i SMV-instrumentet.

For at ansøge om deltagelse - altså midler - skal en given virksomhed henvende sig hos en såkaldt formidler (intermediary); en national bank eller investeringsfond, der samarbejder med EIF og/eller EIB.

Samlet afsætter Horizon 2020 ca. 2,6 milliarder euro til Access to Risk Finance (for periode 2014-2020). Midlerne vil blive administreret af den Europæiske Investeringsfond (EIF) og den Europæiske Investeringsbank (EIB), der skal implementere faciliteten.


Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Lån

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Adgang til Risikovillig kapital
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) yder tilskud til internationale, banebrydende forskningsprojekter af videnskabelig topkvalitet inden for alle forskningsområder og emner.

Talentfulde europæiske forskere fra hele verden kan opnå støtte til at gennemføre excellent forskning af allerhøjeste videnskabelig kvalitet. Der kan søges støtte til forskningsprojekter inden for alle videnskabelige områder og emner, som kan bidrage til forskningsmæssige gennembrud for Europa. Den videnskabelige kvalitet er det eneste evalueringskriterium for støtten. Der kan opnås støtte i op til fem år.

Delprogrammet består af en række forskellige bevillingstyper:

 • Starting Grant
 • Consolidator Grant
 • Advanced Grant
 • Proof of Concept

Med de forskellige bevillingstyper følger en række krav til ansøger. Dem kan du læse mere om ved at følge linket til ordningens hjemmeside.

Bemærkninger
Programmet er åbent for alle forskere fra hele verden, men det er et krav, at forskningen gennemføres i et EU-medlemsland eller et associeret land.  
Opslag og indkaldelse af ansøgninger bliver løbende offentliggjort af Uddanneleses- og Forskningsministeriet.

Programmet er et delprogram i Horizon 2020 og administreres af Det Europæiske Forskningsråd og Europa-Kommissionen.

 


Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Administration

Styrelsen for Forskning og Innovation

Link til fonden

Horizon 2020 - Det Europæiske Forskningsråd (ERC)
Du har nu X tegn tilbage.
› Tilføj kommentar