Processen

Faser i ansøgningsforløbet
Ide
Hvad er dit udgangspunkt, og hvad vil du gerne opnå med dit projekt?
Støttemuligheder
Hvilke muligheder har du for at få økonomisk støtte til at realisere ideen? Her kan du også bruge innovationsraderen.
Dokumentation
Hvilken dokumentation, data og beskrivelser mangler du for at skrive en god ansøgning?
Aflevering
Hvordan kommer din ansøgning i mål?
  
Formidling
Hvordan beskriver du din ide, så den er forståelig og interessevækkende både for dine samarbejdspartnere og fonden?
Målgruppe
Hvem er det, der får gavn af løsningen - hvilket vigtigt problem løser projektet, som ikke løses af andre?
Løsning
Hvordan løser du opgaven – hvilken viden, hvilke processer, hvilken teknologi benytter du dig af?
Organisation
Hvem arbejder du sammen med og hvordan – hvilke kompetencer og aftaler skal være på plads for at ideen kan realiseres?
Økonomi
Hvad koster det at udvikle din ide, og hvor skal pengene komme fra – hvilke forventninger er der til egenfinansiering og risikovillighed?
Processen
Hvordan binder du forløbet sammen, så hele ansøgningsteamets ideer og viden aktiveres?
Formalia
Hvad er de formelle krav til ansøgningens indhold og form.