Om Innovationsradar.dk

Om Innovationsradar.dk


Innovationsradar.dk er en fondsdatabase over fonde, puljer og støtteordninger målrettet virksomheder, iværksættere og andre aktører, der ønsker at systematisere og opskalere deres udviklingsindsats til gavn både for dem selv og samfundet bredt.

Hvad tilbyder Innovationsradar.dk?

Innovationsradar.dk er et webbaseret og gratis online-værktøj, der giver overblik over ca. 150 fonde og støtteordninger med relevans for projekter inden for byggeri, arkitektur, design og digitalisering (databasen opdateres løbende).

Derudover indeholder sitet værktøjer og guidelines til, hvordan et ansøgnings- og udviklingsforløb kan tilrettelægges samt en eksemplesamling med cases, der har opnået funding.  

En del af MATCH! - et rådgivningstilbud i BLOXHUB

Innovationsradar.dk er en del af rådgivningstilbuddet MATCH!, der er en service i vækst- og innovationshubben BLOXHUB.

MATCH! er henvendt til virksomheder og aktører inden for byggeri, design, arkitektur og digitalisering, der ønsker at komme videre med at udvikle og kommercialisere løsninger til det danske og internationale marked. 

MATCH! handler om at matche virksomheder med kompetencer og ressourcer, som de ikke selv har adgang til, men som er afgørende for deres videre udvikling. Det kan være inden for:

  • ny viden
  • nye samarbejdspartnere
  • nye forretningsområder
  • nye finansieringskilder

Ud over fondsdatabasen, tilbyder MATCH! følgende aktiviteter:

  • Telefonrådgivning
  • 1:1 møder
  • Åbne faglige arrangementer
  • Inviterede netværksarrangementer
  • Faciliterede mentorforløb
  • Strategiske partnerskabsforløb

Alle rådgivningsforløb og -aktiviteter i MATCH! tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov. Mens nogle aktiviteter er gratis og åbne for alle, er andre målrettet medlemmer af BLOXHUB.

MATCH! er faciliteret af Smith Innovation. Læs mere om MATCH! eller kontakt os for at høre nærmere.


Baggrund

Innovationsradar.dk blev oprindeligt udviklet tilbage i 2011 som ét af tre selvstændige initiativer i et samlet 5-årigt innovationsinitiativ initieret af Realdania med det formål at fremme innovation i det byggede miljø.

Smith Innovation har været operatør på Innovationsradar og har frem til udgangen af 2015 ydet 1:1 rådgivning til mere end 200 projekter og virksomheder, mens flere tusinder selv har benyttet fondsdatabasen.

I 2015 gennemførte vi en undersøgelse af byggeriets forudsætninger og erfaringer med den danske fundingverden baseret på erfaringerne fra Innovationsradar. Resultaterne er udgivet i publikationen "Effekten af Innovationsradar.dk", som findes i menuen til højre.

Innovations-radar.dk er del af MATCH! - en service i BLOXHUB faciliteret af Smith Innovation