Christian Nielsens Fond


Christian Nielsens Fond

Fond

Det er primært fondens formål ifølge fondens fundats at medvirke til, at Christian Nielsens virksomheder fortsat kan drives på en sådan måde, at de virker til gavn for dansk industri. 

Derudover kan fonden yde støtte til dansk teknologisk og industriel udvikling især ved: 

    •  At yde støtte til opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri.

    •  At yde støtte til forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte.

Såvel enkeltpersoner, selskaber under stiftelse som allerede etablerede virksomheder kan efter ansøgning komme i betragtning. Støtten kan omfatte såvel finansering af start- og udviklingsomkostninger til projekter, der tilsigter igangsætning af nye produkter, som udvikling og forbedring af bestående produkter.

Fondsbestyrelsen, som behandler ansøgningerne, holder møde efter behov og mindst 4 gange årligt - som oftest i april, juni, september og december. Ansøgninger forventes derfor fremsendt i god tid og gerne inden de pågældende måneders start.

Fondens støtte vil i overvejende grad blive ydet som lån på lempelige vilkår, som tilskud eller som kapitalindskud. Vilkårene vil blive aftalt for hvert enkelt projekt. Fonden yder normalt ikke støtte til generelle sociale formål eller støtte til studie- og kongresrejser.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Miljø, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat, Lån

Ansøger

Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Christian Nielsens Fond

Link til fonden

Christian Nielsens Fond