Augustinus Fonden


Augustinus Fonden

Fond

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. I relation til byggeriet støtter fonden følgende områder:

 • Støtte til museer og kunstudstillinger, hvor formålet er bevaring af danske historiske og kulturelle værdier eller at fremme formidlingen af viden og kunst.
 • Bogudgivelser, når udgivelsen har væsentlig interesse på grund af litterære eller videnskabelige kvaliteter.
 • Bevaring, udvikling og eventuel genetablering af miljøværdier.
 • Projekter til bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie, kulturelle betydning eller på anden måde er bevaringsværdige, og hvor offentligheden har adgang.
 • Projekter til bevaring af gamle transportmidler, som på grund af konstruktion, historisk betydning eller lignende er bevaringsværdige.
 • Studierejser for enkeltpersoner til udlandet inden for alle fagområder. Det er en betingelse, at ansøger har erhvervet en kandidatgrad eller tilsvarende. Ansøgere, der har erhvervet en bachelorgrad med et usædvanligt godt resultat, kan dog også tages i betragtning.
 • Projekter til fremme af kvalificeret undervisning og udvikling af rammerne for undervisning i skoler, på universiteter, m.v.
 • Bevillinger til forskning på højt niveau inden for alle fagområder.
 • Bevaring og understøttelse af kulturværdier i tilknytning til kirke og religion, enten det er bygninger, inventar eller kunst- og musikværker, som har almen og betydelig værdi. Et særligt fokusområde er bevaring af kalkmalerier.

De seneste år er der årligt bevilliget mellem 100 og godt 200 millioner kroner i støtte.

Fonden støtter ikke:

 • Personlige legater til forbedring af egen økonomi samt kursus-, rekreations- og kur-ophold.
 • Studierejser for grupper.
 • Studier i Danmark.
 • Børnehaver, legepladser, forsamlingshuse og fritidsinteresser.
 • Bygge- og restaureringsprojekter vedrørende ejendom, hvor offentligheden ikke har adgang.
 • Projekter der har karakter af at være støtte til løbende drift eller administration.
 • Erhvervsmæssig virksomhed.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Augustinus Fonden

Link til fonden

Augustinus Fonden