Augustinus Fonden


Augustinus Fonden

Fond

Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Med dette udgangspunkt er tilrettelagt en støttestrategi, der udmønter fundatsens overordnede hensigtserklæringer i en række mere konkrete, prioriterede indsatsområder.

Fondens støttestrategi retter sig mod tre områder:

  • Kunst & Kultur
  • Viden & Uddannelse
  • Sociale indsatser

Du kan læse mere detlajeret om hvad fonden støtter inden for de tre fokusområder her!

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Augustinus Fonden

Link til fonden

Augustinus Fonden