A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal


A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Fond

Fonden yder støtte til nationale og videnskabelige formål, til fremme af dansk søfart og industri, danskheden i Sønderjylland og sydslesvig nord og syd for grænsen, nordisk samarbejde samt til velgørende eller almennyttige formål. 

Bemærkninger
Der ydes normalt ikke støtte til drift og administration. Støtte til enkeltpersoner ydes ikke. Alle kan ansøge hos fonden. 

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio, Over 5 mio.

Administration

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Link til fonden

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal