FLSmidth & Co. A/S Gavefond


FLSmidth & Co. A/S Gavefond

Fond

FLS Industries A/S´ Gavefond er en selvejende institution, der har til formål at yde bidrag indenfor følgende områder:

  • Humanitært arbejde, herunder støtte til syge og handicappede
  • Formål af national eller kulturel karakter
  • Naturbevarende og miljømæssige initiativer og projekter
  • Uddannelse, hovedsageligt med erhvervsmæssigt sigte, ej enkeltpersoner
  • Forskning og udvikling, ej enkeltpersoner
  • Andre lignende formål af almenvelgørende og almennyttig karakter, ej enkeltpersoner

Fonden uddeler årligt 300.000 kr. 

Ansøgninger skal indsendes inden 1. november hvert år. 

Deadline

Afventer ny deadline

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

FLSmidth & Co. A/S Gavefond

Link til fonden

FLSmidth & Co. A/S Gavefond