Aase og Ejnar Danielsens Fond


Aase og Ejnar Danielsens Fond

Fond

Fondens formål er, i kontekst med byggeriet, at yde støtte til almennyttige formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for byggeforskning. Støtten ydes til projekter, der højner boligstandarden og forbedre boligmiljøet. Fonden har gennem årerne støttet forskningsprojekter inden for byplanlægning, arkitektur, eksperimenter med nye boligformer, nye materialer m.m.

Bemærkninger

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages. Behandlingstiden varierer fra 2 til 8 måneder. Beslutning om tildeling af støtte afgøres på bestyrelsesmøder, som finder sted fem gange om året. 

Støtten gives gerne sammen med andre fonde og bidragsydere.

Fonden gav støtte til følgende projekter med relation til byggeriet i 2013.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Miljø, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Ejendomsinvesteringsselskabet DADES

Link til fonden

Aase og Ejnar Danielsens Fond