Aase og Ejnar Danielsens Fond


Aase og Ejnar Danielsens Fond

Fond

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

Støtten gives ud fra ønsket om at ramme bredest muligt i bestræbelserne på at opfylde Fondens formål - gerne sammen med andre fonde/bidragsydere.

Ifølge den praksis, der er udviklet gennem Fondens over 40-årige levetid, er støtten inden for områderne lægevidenskab, samfundsvidenskab og byggeforskning i stor udstrækning ydet til egentlige forskningsformål.

Bemærkninger

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages. Behandlingstiden varierer fra 2 til 8 måneder. Beslutning om tildeling af støtte afgøres på bestyrelsesmøder, som finder sted fem gange om året. 

Støtten gives gerne sammen med andre fonde og bidragsydere.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio.

Administration

Ejendomsinvesteringsselskabet DADES

Link til fonden

Aase og Ejnar Danielsens Fond