Letter of intent (LOI)

Letter of intent (LOI)


I nogle tilfælde skal der i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen vedhæftes et LOI fra hver project lead partner.  

Et LOI er ikke juridisk bindende, men alene en hensigtserklæring afgivet af de involverede projektdeltagere til at yde et specificeret bidrag. Der kan således ikke støttes juridiske rettigheder på et LOI, hvis en eller flere parter i samarbejdet ikke lever op til det aftalte.

Et LOI kan dog have den fordel, at det er en rigtig god anledning til at foretage en grundig forventningsafstemning om, hvem der bærer hvilket ansvar, og hvad det kræves af de enkelte parter for at opnå de fælles målsætninger med projektet.

Et LOI kan med fordel anvendes, når der ikke er væsentlige risici som fx et eventuelt krav om tilbagebetaling af fondsmidler. Endvidere er et LOI fordelagtigt, hvis det er muligt at lave en nøje afgrænsning af input fra den enkelte projektdeltager, og der samtidig vil være naturlige grænser for anvendelsen af de ideer, den viden og de produkter mv., der er et resultat projektet. Modsat egner et LOI sig ikke til håndtering af samarbejde på projekter, der involverer væsentlige risici samt nært forbundne kommercielle muligheder og rettighedsforhold mellem projektdeltagerne.

Denne vidensartikel er baseret på notat udarbejdet af Deloitte for Innovationsradar.dk oktober 2011.

Et LOI er ikke juridisk bindende, men det er en god anledning til at foretage en forventnings-afstemning.