Forretningsplanen

Forretningsplanen


Forretningsplanen er en bestemt fremgangsmåde, der kan benyttes til at beskrive dit projekt. Forretningsplanen er den eksterne investors beslutningsdokument og har derfor til formål at give et hurtigt og overskueligt indblik i forretningsideen, så det kan vurderes, om det er attraktivt at skyde kapital i virksomheden. Dette indebærer, at der typisk er gjort særlig meget ud af kunde- og markedsforhold samt forventede investeringer og udbytte inklusiv investors mulighed for at træde ud af projektet.

Forretningsplanens hovedelementer er typisk følgende:

  • Kundefordele (”Value proposition”)
  • Leverancer og milepæle for projektets gennemførelse
  • Organisation og parter
  • Finansiering og forretningsmodel
  • Beskyttelse og exit
  • Implementeringsstrategi
  • Risikoanalyse

Det kan ikke forventes, at investor og dennes bagland er fagspecialister. Sproget skal derfor være kortfattet og klart og ikke unødigt indforstået. 

Under "Downloads" her til højre finder du en pdf med uddybning af de spørgsmål og råd, der knytter sig til de forskellige delafsnit. (afsnit om ”implementering” og ”risikoanalyse” er udeladt). 

Det kan ikke forventes, at investor og dennes bagland er fagspecialister. Sproget skal derfor være kortfattet og klart og ikke unødigt indforstået.

Downloads 

OPL om forretningsplan TIL WEB.pdf


OPL til forretningsplan til web