Prototyper

Prototyper


Prototyper er en effektiv metode til at konkretisere, hvad man gerne vil udvikle. Og de muliggør dialog på tværs, fordi ideens abstrakte begreber omsættes til objekter, som alle kan se og vende og dreje fysisk eller virtuelt. Prototyper – uanset om de består af håndbyggede modeller i papir, pap, skum o. lign, 3D-prints eller virtuelle modeller – understøtter derfor både den interne afklaring af hvad projektet handler om såvel som den eksterne formidling. Og kan med fordel bruges gennem hele udviklingsforløbet; herunder ved udarbejdelse af ansøgninger.

Der kan skelnes mellem forskellige typer af prototyper, der i et vist omfang svarer til forskellige stadier af udviklingsforløbet:

  • Konceptmodeller: Lavet af simple og let tilgængelige materialer med henblik på at kommunikere og vælge mellem ideer.
  • Bruger-prototyper: Viser, hvordan det færdige produkt ser ud og fungerer i brugssituationen. Formålet er at få kundetilbagemeldinger på oplevelse og funktionalitet.
  • Prototyper til test af funktionalitet: Prototyper, der ikke ser ud som det endelige resultat, man hvor de afgørende egenskaber testes med henblik på at optimere drift og sikre pålidelighed.
  • Produktionsprototyper: Prototyper, der er tæt på den endelige løsning, men produceret i mindre mængder med henblik på at tilrettelægge og optimere fremstillingsprocessen.

I de tidlige faser (herunder ansøgningsfasen) vil det altså især være prototyper i form af konceptmodeller og i et vist omfang bruger-prototyper, der er relevante at udarbejde.

Værktøjet er baseret på Ulrich, K. T. & Eppinger, S. D. (2008): ”Product Design and Development” s. 247-263, McGraw Hill International Edition, Singapore.

Et godt udviklings-forløb svinger mellem det abstrakte og konkrete. Prototyper i form af virtuelle eller fysiske modeller er effektive til at konkretisere udviklings-tankerne og dermed skabe fremdrift og opmærksomhed i projekt-teamet.