Projektlederens rolle

Projektlederens rolle


Som projektleder under processen for fondsansøgningen fungerer du som tovholder på jeres ansøgningsproces. Projektteamet vil ofte være et konsortium bestående af forskellige parter, som går sammen om at udvikle ideen, så der kan opnås fondsstøtte. I denne situation vil det være en udfordring for dig at varetage alles interesser og være solidarisk med alle faglige perspektiver.

Det er essentielt, at du løfter ansvaret om at komme hele vejen rundt om ideen og ansøgningen. Grundet dit udgangspunkt som én af parterne vil du komme af en bestemt grund og ofte med en særlig interesse for et delelement af ideen. På trods af dette udgangspunkt er det nødvendigt, at du kan se udover egne interesser og faglighed og påtager dig hele projektledelsen.

Udviklingsprojekter er særligt udfordrende i forhold til at kunne lede alle parter i et til tider kaotisk forløb. Derfor kan du med fordel støtte dig til de seks kompetencer, som kendetegner ”den gode projektleder”. Kompetencerne er illustreret i nedenstående figur.
 

Værktøjet er baseret på Vind, B. & Thomassen, M.A. (red) (2009): ”Byggeriets Innovation – innovation af byggeriet i teori og praksis” s. 160-161, Realdania, Danmark.

Udviklings-projekter er særligt udfordrende i forhold til at kunne lede alle parter i et til tider kaotisk forløb. Derfor kan du med fordel støtte dig til de seks kompetencer, som kendetegner ”den gode projektleder”.

Downloads 

innovationsradar-web-09.pdf


En lile beskrivelse