Holdets sammensætning – og ændring

Holdets sammensætning – og ændring


Det er lettere at flytte ideer end mennesker og organisationer! Derfor er sammensætningen af det rette hold til at lave ansøgning (og forhåbentlig gennemføre udviklingsprojektet) en af de mest afgørende beslutninger. Og en af de sværeste for ofte ved man jo ikke helt præcist, hvilken retning ansøgningen tager, når man går i gang.

Men selvom bemandingen naturligvis bør være unik for det enkelte projekt, er der heldigvis nogle generelle kompetencer, man skal have med sig for at skrive en god ansøgning - nemlig viden om:

  • Formidling: at kunne beskrive sin idé i tekst, tal og billeder, så den er forståelig og interessevækkende.
  • Målgruppebeskrivelse: at kunne analyse, beskrive og dokumentere, hvem der får gavn af løsningen og med hvilken effekt?
  • Det ”snævert” faglige: at aktivere den fagspecifikke viden, der knytter sig denne type projekt (eksempelvis særlig teknisk viden).
  • Organisation: at beskrive, hvilke kompetencer og hvilken juridisk samarbejdsform der benyttes gennem projektets forskellige faser
  • Økonomi: at beskrive, hvad det koster at udvikle ideen, og hvor pengene kommer fra 
  • Proces: at tilrettelægge et forløb, hvor hele holdets ideer og viden aktiveres
  • Formalia og praktik: at have styr på de formelle krav til indhold og form. 

Disse kompetencer er i store træk også dem, man har brug for i gennemførelsen af det efterfølgende udviklingsprojekt som forhåbentlig bliver mulig på baggrund af ansøgningen. Dog kan der være behov for justeringer. Der kan eksempelvis være krav om ændret indhold eller økonomi for bevillingsgiver. Eller det kan vise sig, at opgaverne flytter sig på grund af ændringer i eller udenfor projektet. For at opnå den nødvendige fleksibilitet uden at holdets sammensætning hele tiden er til forhandling, kan det være en idé på forhånd at definere ”bussestoppesteder”. Busstoppesteder er forhåndsdefinerede tidspunkter, hvor man åbner op for, at parter kan træde ud af projektet og andre kan træde til samt opstiller regler for ”entry” og ”exit”. Stoppestederne er typisk placeret ved projektets milepæle, altså tidspunkter hvor man har opnået nogle markante og afsluttede delresultater. 

En god ansøgning opstår i et samspil mellem mange kompetencer – sammen-sætningen af holdet er derfor afgørende. Og et godt hold afspejler projektets indhold – og kan derfor ændre sig i takt med at ideen tager form