”Ideen med” og ”Ideen i”

”Ideen med” og ”Ideen i”


For at sikre, at du beskriver løsningen i sin helhed frem for at fokusere for meget på enkelte detaljer tidligt i forløbet, kan du anvende værktøjet ”Ideen med” og ”Ideen i”. Værktøjet er opdelt i to dimensioner, som hjælper dig til at beskrive løsningen i forhold til både marked, behov, design og teknologi.

Den første dimension ”Ideen med” beskriver løsningens brug i forhold til markedet og brugernes behov og dermed, hvordan løsningen på en ny måde løser sin ”opgave”. Den kan eksempelvis indeholde aspekter som en ny markedsføringsstrategi, opfyldelse af behov eller brugeroplevelsen. ”Ideen med” handler om, hvad løsningen gør for nogen.

Den anden dimension ”Ideen i” beskriver, hvordan din løsning skaber den nødvendige funktionalitet og strukturelle realisering til at opfylde ”Ideen i”. Den kan eksempelvis dække over løsningens form, struktur eller teknologi, som opfylder den ønskede funktionalitet. ”Ideen i” handler om, hvad løsningen er – hvordan den virker.

Selvom du får beskrevet din løsning i forhold til ”ideen med” er det ikke sikkert, at du får beskrevet den dimension, der adskiller løsningen fra konkurrerende løsninger. Derfor kan det hjælpe at supplere beskrivelsen af ”ideen med” og ”ideen i” med ”forskellen der betyder noget”, da dette vil synliggøre, hvordan din løsning forholder sig til den sammenhæng, den vil indgå i og de karakteristika, der gør ideen unik og konceptuel.

Værktøjet kan med fordel anvendes til at skabe en fælles klarhed og forståelse af løsningen blandt projektteamet og er samtidigt nyttigt i din kommunikation med omverdenen.

Værktøjet er baseret på Hansen, C.T. & Andreasen, M.M. (2002): ”The content and nature of a design concept”, Proceedings NordDesign 2002, August 14-16 2002, Trondheim, udgivet af Department of Machine Design and Materials Technology & Department of Product Design Engineering, NTNU, Trondheim.

For at sikre, at du beskriver løsningen i sin helhed frem for at fokusere for meget på enkelte detaljer tidligt i forløbet, kan du anvende værktøjet ”Ideen med” og ”Ideen i”.