Formalia & aflevering

Formalia & aflevering

Det kan måske synes som en detalje om alle underskrifter, bilag, samarbejdsaftaler og lignende er på plads, men for mange fonde er det afgørende, at alle ansøgninger behandles på lige vilkår, og derfor afvises ansøgninger med selv mindre mangler. Overholdelse af formalia fylder derfor meget i færdiggørelsen af ansøgningen.

Bemærk, at en del fonde benytter elektroniske skemaer, som skal uploades/udfyldes. Det kan tage tid at få dem til at fungere og sætter grænser for formatet. Indhentning af underskrifter og samarbejdserklæringer fra deltagerne er en opgave, som er tidskrævende, og hvor det er en fordel at være i gang i god tid.

Overholdelse af formalia er forudsætningen for, at ansøgningen behandles