Proces & (støttemuligheder, dokumentation og aflevering)

Proces & (støttemuligheder, dokumentation og aflevering)

I analysefasen fylder facilitering af læring og fremdrift i ansøgningsteamet mindre end ved opstart. Men det er stadig vigtigt, at der hele tiden er en person, der har ansvaret for at sikre sammenhængen – det er let at miste overblikket, når man går i ”nørdemode”:

Hold parterne orienterede i hele forløbet også efter ansøgningen er indsendt. Deltagernes interesse er et af projektorganisationens største aktiver – så plej forbindelserne, også selv om du måske ikke længere har brug for konkrete input fra den enkelte deltager.