Proces & idé

Proces & idé

Et ansøgningsforløb er et udviklingsforløb i sig selv. Selv om du har arbejdet længe med din idé vil den uundgåeligt åbne sig op, når du inddrager de øvrige parter, der skal til for at realisere den. Tid og mentalt frirum til at gentænke udviklingsprojektets bærende idé er en forudsætning for at lave en god ansøgning. Som initiativtager må du tage denne rolle som procesfacilitator på dig. Eller måske endnu bedre finde en person med selvstændigt ansvar for dette – det kan ofte være svært både at være part og facilitator.

At skabe fælles forståelse og fokus på tværs af fagligheder kan være lidt af en udfordring. En stadig vekslen mellem overordnede beskrivelser og konkrete løsningsforslag skaber fremdrift. Visualiseringer og prototyper er et vigtigt procesværktøj, da det giver mulighed for at snakke om den samme problemstilling fra flere vinkler. Åben idéudvikling og sondring mellem forskellige typer af innovation kan være nyttig til at sikre, at alle fagligheder kommer i spil og hele løsningsrummet er belyst.

Du kan også bruge fondenes temaer som inspiration til videreudvikling snarere end ”at blive sur over”, at der ikke lige er en fond, der passer præcist til dig. Det er strengt taget temaer og problemstillinger som fondene støtter – ikke dit projekt. Så det handler om at være god til at fokusere på den del af udviklingsprojektet, der passer til fonden og benytte den viden og netværk, som den enkelte fond giver adgang til.

Skab rammerne for at alles ressourcer kommer i spil, og der skabes ejerskab hele vejen rundt