Økonomi & idé

Økonomi & idé

Med henblik på at kunne lokalisere egnede støttemuligheder er det indledningsvis vigtigt at have en idé om projektets omtrentlige størrelse, samt hvor du er i udviklingsforløbet (er det forskning, udvikling eller markedsmodning, der søges om støtte til). Afklaring af muligheder for med- og egenfinansiering hos sig selv og samarbejdspartner er en anden central overvejelse - hvad er ens risikovillighed og likviditet? Uanset hvor god ideen er, kræver mange fonde nemlig, at man selv kommer med en del af midlerne. Du skal være opmærksom på, at der er stor forskel på, hvordan egenfinansiering opgøres. Nogle fonde regner det med udgangspunkt i ens eksterne timetakst, mens andre kun dækker en del af nettolønnen.

I denne fase behøver du ikke at lave et detaljeret budget med angivelse af enkeltposter – denne opgave finder sted i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte arbejdsopgaver i den senere analysefase.

Hvad er din risikovillighed og likviditet? Hvor meget kan du selv finansiere?