Løsning & idé

Løsning & idé

Som specialist og initiativtager til et udviklingsprojekt kan der i starten være en tendens til at du er for optaget af, hvordan løsningen fungerer – du vil gerne have styr på alle detaljerne, før du ulejliger andre. Det er givet fald uhensigtsmæssigt af flere grunde. For det første kan det indebære, at du ikke i tilstrækkelig grad har fokus på behovet for/brugerne af løsningen. For det andet låses du mentalt til en bestemt løsning og har dermed sværere ved at gå i konstruktiv dialog med projektets øvrige parter. Og endelig kommer du let til at bruge alt for mange ressourcer uden at have vished for om, der er opbakning til projektet. Strengt taget skal du i starten ”bare” vide nok til, at du ved, hvad du har brug for, for at videreudvikle din idé.

Du behøver ikke at have styr på alle løsnings- detaljerne til at begynde med