Målgruppe & dokumentation

Målgruppe & dokumentation

Dokumentation af, hvilke effekter din idé har for målgruppen, er i mange sammenhænge noget af det vigtigste og mest tidskrævende at få på plads. I kommercielt rettede udviklingsforløb handler det om markedsanalyser (markedets størrelse og betalingsvillighed), mens formidlingsplanen (hvordan når man ud til dem, som projektet er sat i verden for) er vigtig i projekter af mere alment gavnende karakter. Det kan også være et spørgsmål om at vise effekt direkte knyttet til fondens hovedformål – eksempelvis arbejdskraftbesparelse, CO2-reduktion osv. Fonden vil typisk angive, hvordan denne skal beregnes og dokumenteres.

Der er flere redskaber, du kan bruge i forbindelse med markedsanalyser. Personas er en kvalitativ måde at beskrive typiske brugere på. Værdkikædeanalyser er nyttige til at afdække interesserne hos de mange aktører, der direkte eller indirekte er involveret i købsbeslutningerne. Strategilærredet kan benyttes til at udvælge, hvilke parametre løsningen særligt skal sælges på i forhold til konkurrerende løsninger. Porters 5 forces er velegnet til at analysere de strukturelle forhold, der afgør, hvor attraktivt et marked med dertil hørende konkurrenter er. Segmenteringsmodeller kan benyttes til at inddele brugere og købere i grupper med ens karakteristika.

Formidlingsplanen er et redskab, der beskriver, hvilken kommunikationsindsats der benyttes i forhold til de identificerede målgrupper.

Dokumenterede effekter for brugere og kunder er ofte et ”must”