Formidling & aflevering

Formidling & aflevering

Det er her trådende samles. Formidlingsindsatsen er selv sagt helt afgørende for fondens forståelse af projektet. Der vil ofte være flere læsere hos modtagere, og det kan ikke forventes, at alle er eksperter indenfor dit felt – tænk i afsnit til de forskellige målgrupper og indled og afslut gerne komplicerede afsnit med læsevejledning og opsamling. Brug af flere medier – tekst, tal, illustrationer, billeder, videoklip m.m. – er også med til at understøtte modtagerens forståelse af, hvad du vil.

En god ansøgning gennemsyres af en bærende idé. Alt lige fra titel, CV’er, grafik, samarbejdspartnere og selvsagt selve ansøgningen skal pege frem mod, hvorfor lige dit forslag til løsning er nødvendig at gennemføre. Det tager tid at få denne helhed på plads, så sæt tid af til at gennemskrive ansøgningen af flere omgange.

Det er også i denne forbindelse, at ekstern kommunikation om projektet er oplagt. Uanset om ansøgningen imødekommes eller ej, siger den noget om, hvem I er, og hvad I ønsker at arbejde med, hvilket kan komme jer og ideen til gode på den lange bange. For de fleste fonde er offentlig synlighed et stort plus. Samtidig skal det ikke underkendes, at ekstern omtale i høj grad også er med til sikre fokus og opbakning i eget bagland.

Hele ansøgningen skal afspejle projektets bærende idé