En innovativ importagent fik støtte fra en stor europæisk fond

En innovativ importagent fik støtte fra en stor europæisk fond


02.09.11

Hvordan gør man sig gældende som en lille nystartet virksomhed hos en stor europæisk fond?

Det kender Jacob Ursing, CEO af Honeycore svaret på, da det lykkedes at finde finansiering til projektet GAIAboard gennem fonden Eurostars.

Projektet GAIAboard ønsker at imødekomme interessen for byggematerialer, som kan være med til at nedbringe byggeriets klimabelastning. Målet er at udvikle et alternativ til de eksisterende cementplader og hermed blandt andet reducere klimapåvirkning med 50 % gennem hele produktets livscyklus.

Bevar ambitionerne og troen

Før det lykkedes at opnå finansiering fra Eurostars fonden havde Jacob Ursing været igennem en ansøgningsproces hos en anden fond på europæisk niveau. Her var Honeycore en del af et stort europæisk konsortie, som ifølge Jacob var meget løst sammensat og også årsagen til, at det ikke lykkedes at opnå støtte.

Ambitionerne og troen på projektet var der dog stadig, og Jacob Ursing valgte derfor at gå sammen i et konsortie med Smith Innovation og Teknologisk Institut. Parterne havde gennem længere tid samarbejdet om udviklingen af projektideen. Den nye konstellation af parter gjorde det oplagt at søge Eurostars-fonden, som støtter små og mellemstore virksomheder i internationale forsknings- og udviklingsprojekter.

Find de rigtige partnere

”Årsagen til at vi fik støtte tror jeg i høj grad skyldes vores evne til at bruge vores forskellige kompetencer i konsortiet. Derfor var vi i stand til at levere en komplet ansøgning og projektidé” udtaler Jacob Ursing.

Det er omfangsrigt og bureaukratisk at søge en stor europæisk fond, og ifølge Jacob Ursing havde Hoenycore ikke været i stand til at levere en god ansøgning alene. Det er afgørende for en lille nystartet virksomhed at samarbejde med parter, som har erfaring med at søge fonde. Der er risiko for, at man snubler på målstregen på grund af manglende formalia, hvis ikke man finder de rigtige samarbejdspartnere.

Den finansielle støtte giver tryghed til projektet og gør det muligt at udvikle cementplader med afsæt i klimadreven innovation. Ifølge Jacob Ursing er det et skulderklap, at en stor europæisk fond vil støtte projektet på trods af, at Honeycore er en lille spiller på markedet. Konsortiet er blevet styrket i troen på at langvarig udvikling af byggematerialer forudsætter et fokus på klima- og livscyklusbetragtninger fremfor opvarmning og drift.  

Foruden den gode projektidé understreger Jacob Ursing vigtigheden af at finde gode samarbejdspartnere. Ved at finde de rigtige partnere er man mange om at udvikle ideen, og det er muligt ved fælles hjælp at formulere en stærk ansøgning. 

Du kan få mere at vide om Honeycore på honeycore.se  – og om Eurostars-fonden på eurostars-eureka.eu

Hvordan gør man sig gældende som en lille nystartet virksomhed hos en stor europæisk fond?

Udviklingsfokus

Cementplader, som nedsætter klimabelastningen med 50 % gennem hele produkltets livscyklus i forhold til eksistrende løsninger

Fonde

Eurostars

Få mere at vide

Honeycore www.honeycore.se
Erostars-fonden www.eurostars-eureka.eu