COSME (2014-2020) - EU program for SMV'er


COSME (2014-2020) - EU program for SMV'er

Fond

Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) er et EU-program, som har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV'ers vækst i EU. COSME har et forventet budget på ca. 2 mia. euro i perioden 2014-2020.

COSME bidrager med finansiering til projekter og initiativer inden for følgende indsatsområder:

  • Bedre rammevilkår for virksomheder i EU
  • Iværksætterkultur og -kompetencer
  • Bedre adgang til kapital
  • Bedre adgang til markeder med særligt fokus på EU's indre marked, men også globale markeder

Læs mere om COSME her!

Deadline

Løbende

Tema

Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Link til fonden

COSME (2014-2020) - EU program for SMV'er