Den afgørende støtte i den sidste udviklingsfase

Den afgørende støtte i den sidste udviklingsfase


26.10.15

Det startede som et forskningsprojekt – nu håber Vibeke Rytter, at en investering fra InnoBooster kan sikre den sidste afgørende markedsmodning af en ny banebrydende byggevare, der er med til at udvikle både byggeskik og materialebrug.

Et ønske om at optimere og markedsmodne en helt ny og banebrydende byggevare har været drivkraften bag et ambitiøst udviklingsprojekt, der skal være med til at udvikle de æstetiske og arkitektoniske potentialer inden for beton og samtidig skabe ny viden inden for materialeteknologi.

Bag projektet står keramiker og arkitekt Vibeke Rytter, der de sidste fire år har arbejdet med at udvikle glaserede letvægts byggekomponenter til brug for facadepaneler og klimaskærme samt med at afdække de tekniske udfordringer ved at opskalere brugen til helvægselementer.

Nye muligheder for byggeriet
”Når jeg har valgt at beskæftige mig med glasurbehandlede letvægts betonforskalleringer til brug i stor skala, er det fordi, at det kan være med til at udvikle hele den æstetik, der er omkring beton og være med til at indskrive beton i en mere nutidig kontekst”, siger Vibeke Rytter med henvisning til, at en glaseret betonoverflade vil ændre markant på hele bygningens visuelle udtryk ved brug af både farver og tekstur.

Den glaserede betonforskalling er et alternativ til fx fliser, kakler og mursten, men har den fordel, at man vil kunne arbejde i langt større skaler og dermed kunne danne større elementer på facaden. Derudover har de glaserede overflader den fordel, at de er meget holdbare, slidstærke og vejrfaste. For at øge fleksibiliteten og anvendeligheden består de glaserede letvægts byggekomponenter af en lang række forskellige formater og størrelser, der kan bruges til fx sokler, hjørner, indervægge, ydervægge med ventilation etc.  

Samarbejde og funding
Udviklingen af de glaserede letvægts byggekomponenter begyndte tilbage i 2011, da Vibeke Rytter skrev en præ. doc. tilknyttet det tidligere Center for Designforskning på Kunstakademiets Arkitektskole. Herefter opnåede hun støtte fra to mindre private fonde til at videreudvikle projektet, inden hun i 2014 indgik et samarbejde med Teknologisk Institut (TI), hvilket betød, at hun kunne søge – og opnåede – støtte gennem den daværende Videnkupon-ordning til at færdiggøre projektet.

Men selvom Videnkupon-forløbet nu er afsluttet, er projektet endnu ikke helt i mål:

”Jeg har fået lavet og testet prototyper på de forskellige komponenter i samarbejde med TI, men mangler nu at lave og teste en ’storskalamodel’ for at komme helt i mål, ligesom jeg gerne vil finde en licensaftager til produktet”, siger Vibeke Rytter. Derfor er næste step at ansøge om en investering gennem Innovationsfondens InnoBooster-program, som forhåbentlig kan afstedkomme den sidste og afgørende støtte i projektets markedsmodning. 

Uundværlig hjælp til iværksættere
Gennem de seneste år har Vibeke Rytter været i dialog med Innovationsradar.dk af flere omgange, i takt med at udviklingsprojektet er gået ind i en ny fase:

”Jeg har haft rigtig stor glæde og gavn af den sparring og rådgivning, jeg har fået fra både Innovationsradar.dk og Teknologisk Institut. Som kreativ iværksætter kan det være rigtig svært at overskue de mere erhvervsmæssige og økonomiske sider af sit projekt og uden deres hjælp, ville jeg have følt mig ’lost’, så det er fantastisk, at der findes – endda gratis – tilbud, der kan bistå med den relevante vejledning og støtte”.

Læs mere om Vibeke Rytter her!


Billedet har ingen konkret tilknytning til Vibeke Rytters projekt, men er et eksempel på et betonbyggeri/element, hvor de glaserede letvægts byggekomponenter kunne tænkes at finde anvendelse. Billedet er fra Flickr Creative Commons - fotokreditering: Andreas Levers

Som kreativ iværksætter kan det være svært at overskue de mere erhvervsmæssige og økonomiske sider af sit projekt. Uden hjælp fra Innovationsradar ville jeg have følt mig ’lost’.