Danmarks Grønne Investeringsfond


Danmarks Grønne Investeringsfond

Fond

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked.

Fonden vil være med til at bygge bro mellem traditionel bankfinansiering og egenkapital og opererer med et både grønt og kommercielt fokus. De enkelte lån kan have en løbetid på op til 30 år, og fonden finansierer som udgangspunkt op til 60 procent af de samlede omkostninger ved det enkelte projekt.

Fonden er etableret som del af aftalen “Et grønnere Danmark” fra 2014 og har en egenkapital på op til 200 mio. kr. samt en statsgaranteret låneramme på op til 5 mia. kr. til medfinansiering af projekter inden for følgende områder:

  • Energibesparelser
  • Vedvarende energi
  • Ressourceeffektivitet

De enkelte projekter vurderes på baggrund af tre finansieringskriterier:

  • Grøn effekt
  • Sund økonomi
  • Skalérbarhed

For at få et lån fra Danmarks Grønne Investeringsfond skal to grundlæggende kriterier opfyldes:

  • For det første skal projektet bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Det skal altså være muligt at måle en grøn effekt fx i form af reduceret CO2-udledning eller et reduceret energiforbrug. Læs mere om, hvordan vi måler den grønne effekt i vores årsrapport.
  • For det andet skal projektet være økonomisk bæredygtigt. Det vil sige, at lånet skal kunne betales tilbage med en forrentning, der matcher risikoen.

Er man leverandører af bæredygtig teknologi, skal man desuden være opmærksomme på, at fonden kun finansierer teknologier, der har bevist et kommercielt potentiale.

Prisen for det enkelte lån vil afspejle projektets risiko. Det vil sige, at renten fastsættes individuelt ved hvert projekt.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Infrastruktur, Miljø, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces

Stadie

Forskning, Udvikling og Innovation, Markedsintroduktion

Støttetype

Lån

Ansøger

Offentlige institutioner, Private virksomheder, Enkeltmandsvirksomhed

Samlede projekt størrelse

Over 5 mio.

Link til fonden

Danmarks Grønne Investeringsfond