Produktudvikling skabt med innovative ambitioner og kærlighed til byggeriet

Produktudvikling skabt med innovative ambitioner og kærlighed til byggeriet


01.07.15

Succesen med udviklingen af en ny patenteret byggeløsning har ansporet den lille innovative virksomhed Nordic Construction Solutions til nye udviklingsprojekter – målet er at sætte nye standarder for branchen.

I 2014 lancerede Nordic Construction Solutions en ny sålbænkprofil, SmartSill, til isolerede facadesystemer, som er 100% vandtæt og formstabil og dermed sikrer, at der ikke opstår vandgennemtrængning og fugtproblemer omkring vinduet. Forud lå flere års udviklingsarbejde og et hårdt slid for at skaffe kapital til at realisere, teste og markedsintroducere løsningen. Men ved hjælp af konstruktiv sparring og dialog med flere producenter og rådgivere, et frugtbart samarbejde med Dutec Plast og troen på, at det nok skulle lykkes er sålbænken i dag i produktion og bliver med succes solgt gennem flere forhandlere.

Ung virksomhed med store ambitioner
Den første grundsten til Nordic Construction Solutions skabte Brian Bjørnskov, den ene af de tre ejere bag virksomheden, for bare tre år siden. Hans ambition var i første omgang at forbedre de gængse byggeløsninger med innovative idéer til patenter eller designbeskyttelser, men allerede tidligt i processen så han mulighed for at skabe et forretningsgrundlag baseret på egenproduktion af de patenterede løsninger.

Idéen til sålbænken opstod i 2012, da vi på et konkret byggeprojekt oplevede, at der ikke fandtes en eksisterende og tilfredsstillende løsning til at få implementeret sålbænken i vinduesfalsen i isolerede facadesystemer. 14 dage senere var udfordringen løst og processen med at søge patent startet”, siger Brian Bjørnskov.

Der er altså ikke langt fra tanke til handling hos Nordic Construction Solutions, og virksomheden har også allerede to nye udviklingsprojekter i støbeskeen. Således er det næste patent et profil til lukning af de huller, der opstår i facaden efter en stilladsforankring. Igen en løsning, der er tiltænkt isolerede facadesystemer, som er det område, som virksomheden gerne vil være med til at præge med nye løsninger.

Behov for ekstern finansiering´
Hvor finansieringen til udviklingen af SmartSill kom fra egen lomme og private investorer, så er der behov for at finde støtte fra fonde og tilskudsordninger til udviklingen af de nye løsninger. Derfor har Brian Bjørnskov bl.a. været i kontakt med Innovationsradar.dk for at afdække mulighederne for at finde ekstern finansiering.

”Vi er pt. i gang med at se nærmere på de fonde, som vi har fået anbefalet af Innovationsradar.dk for at vurdere og afgrænse, hvilke vi skal søge, og hvor realiserbar vi tror støtten er i forhold til projektets vinkling. Her er det af uvurderlig værdi, at vi har mulighed for at sparre med Innovationsradar.dk, som jeg mener er et genialt tilbud til nye iværksættere”, siger Brian Bjørnskov. Han håber, at fondene i deres bedømmelse vil se positivt på det faktum, at SmartSill allerede har vist sin berettigelse på markedet, og at det kan smitte positivt af på troen på de næste ideer.

Opskriften på succes
En egentlig opskrift findes selvfølgelig ikke, når vi taler om udviklingsprojekters vej fra idé til kommerciel succes. Men som Nordic Construction Solutions beviser, så kan man sagtens være en både lille og ung virksomhed for at slå igennem på markedet. Og skal man fremhæve nogle af de ting, som generelt kan siges at være afgørende i vejen til succes – og som Nordic Construction Solutions også har haft stort fokus på – så er det bl.a.:

  • at have øje for forretningsmodellen og det kommercielle aspekt i løsningen
  • at kende og undersøge sit marked grundigt for at se om/hvor ens løsning ”passer ind”
  • at samarbejde og få input på tværs af fagligheder
  • at innovere inden for flere områder (og altså ikke kun det tekniske) og skabe værdi på flere niveauer af værdikæden – ved fx at have dialog med både udførende, rådgivere, bygherrer og/eller producenter i udviklingen er det efterfølgende nemmere at sælge løsningen ind
  • at koble sin løsning til andre allerede eksisterende løsninger eller teknologier – (hvordan) kan en løsning skabe værdi for eller optimere hele byggeriet eller flere led af værdikæden

Og så gælder det selvfølgelig også om at have viljen og lysten til at ville tingene anderledes og udvikle nyt. Også selvom det kan være svært at finde midlerne til det.

Vi har stor tiltro til vores nye produkter, og den tiltro er der heldigvis mange andre i branchen, der deler. Måske derfor har der også været 100% opbakning til vores nydannede ERFA-gruppe, som vi bruger til at få feedback på eksisterende produkter og input til udvikling af nye ideer. Med de kompetencer, som ERFA-gruppen besidder, er vores mål om at præge udviklingen i branchen et stort skridt nærmere. Samtidig kan de vise sig at være et stort plus at have med, når fondssøgninger skal realiseres”, slutter Brian Bjørnskov.

Læs mere om Nordic Construction Solutions her!

Det er af uvurderlig værdi, at vi har mulighed for at sparre med Innovations-radar.dk, som jeg mener er et genialt tilbud til nye iværksættere