Akva-hvaffor en fisk?

Akva-hvaffor en fisk?


22.12.14

Akva-hvaffor en fisk? Dét spørgsmål har folkene bag Akvaponisk Selskab skulle svaret på rigtig mange gange i deres ambition om at udbrede kendskabet til akvaponiens potentialer.

Og rent faktisk handler akvaponi, eller på engelsk aquaponics, om fisk – det er nemlig betegnelsen for et begreb, der dækker over et lukket økosystem, hvor fisk og grønt avles og dyrkes i et symbiotisk og lukket kredsløb.. Med andre ord et vedvarende ’madproduktionssystem’ som kan komme til at gavne de af byboerne og byens øvrige brugere, der gerne vil producere deres egne fødevarer.

Men netop det manglende kendskab til akvaponiens potentialer og grundlæggende egenskaber var en barriere, da Akvaponisk Selskab første gang henvendte sig til Innovationsradar.dk for tre år siden med en ambition om at udvikle og præsentere et skalerbart set up for akvaponi til brug i byer.

Det var ganske enkelt en næsten for fantastisk historie, og vi manglede at kunne vise og dokumentere det lukkede økosystems kvaliteter og muligheder for at bringe madproduktion ind i byen, samtidig med at man mindsker ressourceforbruget”, siger Erik Wulf-Steen Svendsen, der var med til at starte Akvaponisk Selskab.

Det var i erkendelsen af, at budskabet om akvaponiens fortræffeligheder skulle udbredes, at projektet begyndte at tage form som et alment oplysende og borgerinddragende koncept. Med dette formål for øje har Akvaponisk Selskab i dag indtaget en byggetomt i Carlsberg Byen, der skal understøtte udvikling og afprøvning af forskellige former for ’urban farming’. Stedet hedder Ottilias Have og er ud over at være en medlemsdrevet byhave åbent for alle, der har lyst til at lægge vejen forbi og blive klogere på koncepter til urban farming. Hen over vinteren er planen at bygge et væksthus med akvaponi som omdrejningspunkt. Væksthuset skal fungere som et formidlings- og demonstrationsprojekt og vise systemet i funktion. Derudover er tanken, at væksthuset ligeledes skal demonstrere andre bæredygtige teknologier som bl.a. LED belysning, vertikale dyrkningssystemer, egen produktion af fiskefoder, regnvandsopsamling til brug i produktionen etc.

Både etableringen af Ottilias Have samt anlægget af væksthuset er kommet op og stå med støtte fra Vesterbro Lokal Udvalg, Friluftsrådet, Miljøstyrelsens Grønne Ildsjæle pulje, der har bevilliget omkring 750.000 kr. til projektet. Med de penge har det også været muligt at oprette et aflønnet projektforløb med fokus på etablering af det akvaponiske væksthus. Erik fortæller: ”Som engageret i et frivilligt projekt lægger man en masse tid og energi, men det er de færreste, der kan blive ved med at finde tilstrækkelig tid og ressourcer, og på et tidspunkt oplever mange, at "frivillighedskontoen" er tømt. Det var derfor nødvendigt at finde en lønpost i budgettet for at sikre, at det akvaponiske væksthus rent faktisk også ville kunne realiseres”.

Udover anlægget af væksthuset er planerne for projektet, at gøre endnu mere ud af at fortælle den gode historie. Især går tankerne på, hvordan projektet kan blive mere formidlingsorienteret – f.eks. ved at tilbyde undervisningsforløb til skoler med fokus på læring omkring bæredygtige løsninger til madproduktion og bedre ressourceudnyttelse i byen. Konkret er der etableret samarbejde med nogle af områdets sociale indsatser som fx Værestedet i Lyrskovgade og Settlementet på Vesterbro. Tankerne er her, at forskellige brugergrupper skal indgå i Ottilias Haves forskellige aktiviteter og rutiner.    

Derudover skal der kobles forskningsprojekter op på udviklingen for på den måde at dokumentere teknologiernes egenskaber og udfordringer og ikke mindst samspillet med brugerne. ”Så vi vender nok snart tilbage til Innovationsradar.dk for at få råd og vejledning om vores videre fundingmuligheder”, siger Erik Wulf-Steen Svendsen og fortsætter: ”Der er ingen tvivl om, at sparring fra nogen, der kender til både udviklingsprojekter og fundingverdenen, var med til at løfte mulighedsrummet for projektet. Helt konkret gav Innovationsradrar.dk os nye ideer og input til projektet, der gav grobund for nogle nye tilgange og vinkler, som vi nu arbejder videre på 

Læs mere om det brugerinddragende projekt Akvaponisk Selskab her.

Det er de færreste, der kan blive ved med at finde tid og ressourcer til et projekt - på et tidspunkt er "frivillighedskontoen" tømt