Centre for the Development of Enterprise - Virksomhedsstøtte


Centre for the Development of Enterprise - Virksomhedsstøtte

Fond

Fonden generelt
Centret for Virksomhedsudvikling arbejder for at fremme AVS-landenes (lande i Afrika (syd for Sahara), Vestindien og Stillehavsområdet) erhvervsudvikling gennem samarbejde med industrivirksomheder i EU. Centret knytter forbindelser mellem virksomheder i EU og AVS-landene med det formål at understøtte kommercielle udviklingsprojekter i AVS-landene.

Tema
Under temaet "Virksomhedsstøtte"  ydes økonomisk støtte til indledende undersøgelser, markedsanalyser og ekspertbistand i forbindelse med projektopstart.

Bemærkninger
Det maksimale tilskud er på op til 300.000 EUR eller op til 20 pct. af den samlede projektinvestering.

Centret råder over en betydelig mængde information om kontakter og virksomheder i AVS-landene.

Deadline

Løbende

Tema

Arkitektur, Byggeteknik, Energi, Fødevare, Infrastruktur, Kultur, Miljø, Netværk, Samfundsforhold, Sundhed, Teknologi, Vækst

Innovationstype

Produkt, Proces, Organisation - internt, Samarbejde - ekternt

Stadie

Markedsintroduktion

Støttetype

Tilskud/støtte/legat

Ansøger

Private virksomheder

Samlede projekt størrelse

Under 1 mio., 1 - 5 mio

Administration

Centret for Virksomhedsudvikling

Link til fonden

Centre for the Development of Enterprise - Virksomhedsstøtte